CAST | GAL

Décimo cuarta edición (2010-2011)

En Acción: O moito que se aprende a pé de lavadoiro

 
Os estudantes do colexio Ferro Couselo, de Valga, compartiron coas súas veciñas unha mañá lavando pola vella, dentro do seu proxecto relacionado coa auga. Ler máis