CAST | GAL

Vixésima primeira edición (2017-2018)

 
No curso 2017-2018 participaron 350 centros educativos e asociacións que levaron a cabo todo tipo de proxectos de acción directa sobre o medioambiente —prevención de incendios forestais, limpeza e recuperación de zonas degradadas, plantacións, etcétera— proxectos de reciclaxe, redución, reutilización e tratamento de residuos, protección de fauna e flora, estudo, investigación, consumo responsable e desenvolvemento sostible. 

Ademais, na 21.ª edición tivo especial protagonismo a protección do patrimonio etnográfico: coidado dos espazos ambientais e protección de bens materiais —fontes, lavadoiros, pontes, muíños, etc.— ou inmateriais como tradicións e costumes relacionadas coa natureza, representativas da cultura e modos de vida da nosa sociedade.

Durante o curso escolar, o programa ofreciu distintas actividades ambientais que complementaron os traballos que realizaron os participantes. 

O curso escolar finalizou cunha gran festa, que se celebrou en xuño do 2018. Unha cita especial na que se entregaron os premios aos colexios gañadores da edición Voz Natura.
 

21ª edición en imaxes

 
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos
imageneseventos

 

DESCARGAS

MEMORIA - PREMIO GALICIA 2017-2018
PREMIADOS
LISTADO DE CENTROS ADMITIDOS E PROXECTOS
BASES
CARTEL
LOGO